Algemeen

De wedstrijd wordt gehouden volgens de bepalingen van het Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB (RvR. Zie ook www.knrb.nl). Daarnaast gelden de onderstaande aanvullende bepalingen.

Wedstrijd

De TWW is een tijdwedstrijd die wordt verroeid op het Twentekanaal over een afstand van 4000 meter. De start is net ten oosten van de Annabrug in Delden, de finish is voor het clubgebouw van Tubantia (zie de baankaart voor een schematische weergave van de baan). De wedstrijd is opgedeeld in drie blokken. Op de website van de TWW is aangegeven welke velden in welk blok worden zijn ingedeeld. Overroeien is niet mogelijk.

Wedstrijdbaan

Tijdens elk blok van de wedstrijd is het scheepvaartverkeer gestremd en zijn er geen oproeiende ploegen in de baan. De hele breedte van het kanaal kan dus worden gebruikt.
Er zijn twee bruggen in de wedstrijdbaan. Ongeveer 1 km na de start ligt de Vossinkbrinkbrug. Daar is de wedstrijdbaan versmald. Twee ploegen kunnen er naast elkaar doorheen als de hele breedte van de brugopening gebruikt wordt. Artikel 51 van het RvR over oplopen is hier onverkort van toepassing. Dat betekent dat een oplopende ploeg niet een zodanige koers mag varen dat het de opgelopen ploeg het roeien onmogelijk maakt. De opgelopen ploeg moet echter wel de brugopening zodanig passeren dat de oplopende ploeg ongehinderd door kan varen.
De tweede brug in de wedstrijdbaan, ongeveer 500m vóór de finish is net zo breed als het kanaal en is dus geen obstakel. In de laatste 100m van de wedstrijdbaan is de baan aan beide zijden iets versmald. Aan stuurboord staat een remmingswerk op ongeveer 5m uit de kant, aan bakboord kunnen terugvarende ploegen al aankomen aan het vlot. Daarvoor is een strook van 10m gereserveerd. Beide versmallingen zijn met boeien aangegeven.

 

Oproeien

Doordat de scheepvaart zo weinig mogelijk hinder van de wedstrijden mag hebben, zijn er tussen de blokken scheepvaartpauzes ingelast. De tijd die gebruikt kan worden om op het water te gaan is daardoor beperkt. De tijd dat de vlotten open zijn, is voldoende om alle boten het water op te krijgen, maar dat lukt niet als iedereen op het laatste moment het water op wil. De riemen worden door vrijwilligers naar het vlot gedragen. Als alle ploegen de aanwijzingen van de vlotcommissarissen snel opvolgen gaat alles goed. Het vlot gaan 30 minuten voor de start van een blok dicht. Daarna kan er niet meer worden opgeroeid. Ploegen die zich na het sluiten van het vlot nog melden kunnen, in overleg met de wedstrijdleiding, wellicht nog in een andere heat varen. Als dat niet mogelijk is worden ze beschouwd als teruggetrokken. 

Terugroeien

Na het passeren van de finish dient men door te varen tot aan de brug. Maak zo snel mogelijk na aankomst het finishgebied vrij voor nog aankomende ploegen. Bij de brug wordt gekeerd en in kiellinie aan stuurboord terug gevaren naar het vlot. Denk erom dat er nog steeds ploegen aan hun wedstrijd bezig kunnen zijn, die over de hele breedte over de finishlijn kunnen komen. Wacht voor de finishlijn en wacht op aanwijzingen van de vlotcommissarissen om aan het vlot te komen.

Rugnummers

De rugnummers zijn op de dag zelf verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat in het clubgebouw van de vereniging vanaf 07.30 uur. De nummers worden alleen verstrekt als het wedstrijdgeld is voldaan. Er wordt een borg gevraagd van € 10.
Tijdens het oproeien en tijdens de wedstrijd dient het rugnummer zichtbaar op de rug van zowel de stuur als de roeier op boeg gedragen te worden. Bij ongestuurde nummers draagt de slag een nummer op de borst en de boeg een nummer op de rug.
De wedstrijdleiding aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet of foutief opnemen van tijden van deelnemers waarvan de rugnummers niet of slecht zichtbaar zijn (niet goed opgespeld, bedekt door kleding of lange haren). De rugnummers ontvangen wij na de wedstrijd graag retour. U krijgt dan uw borg terug.

Wedstrijdtenue

De deelnemende ploegen dienen het voorgeschreven tenue (shirt en broek) van hun vereniging zichtbaar te dragen. Dat betekent dat extra (warme) kleding nooit over, maar onder het wedstrijdtenue gedragen dient te worden.
In verband met de veiligheid is het verplicht dat de stuurman een zwemvest draagt. Daaraan wordt streng de hand gehouden.

Tijdwaarneming

Van iedere ploeg wordt de tijd waarin de baan is afgelegd opgenomen door middel van elektronische tijdmeting. In een veld is de deelnemer met de snelste tijd winnaar. Bij gelijke tijden verkrijgt men een gelijke klassering. Er wordt niet overgeroeid.
De absolute tijd van elke ploeg wordt ook omgerekend naar een gecorrigeerde tijd. Deze omrekening gebeurt op basis van een vaststaande tabel met correctiefactoren voor geslacht, leeftijd en boottype. Op basis van deze gecorrigeerde tijden worden prijzen uitgereikt

Prijzen

Per veld wordt een prijs uitgereikt aan de ploeg die de snelste gecorrigeerde tijd heeft.
De ploeg die de snelste gecorrigeerde tijd heeft, is overall winnaar en krijgt daarvoor de overall prijs: de Sneeuwbol.

Startvolgorde

De deelnemende ploegen vertrekken in de volgorde van hun rugnummers. De volgorde van ploegen in een veld is door loting vastgelegd.
Opstellen voor de start in de volgorde als de rugnummers aan geven, te beginnen met het kleinste getal van de betreffende heat.
De deelnemende ploegen dienen zich tenminste 10 minuten voor het officiële starttijdstip achter de startlijn te bevinden. Ploegen die te laat aan de start verschijnen kunnen, in overleg met de wedstrijdleiding, zo mogelijk nog aansluiten achteraan in de heat of kunnen worden uitgesloten.

Start

De deelnemende ploegen starten met tussenpozen van 15 seconden vanuit een varende positie (zgn. “vliegende start”). Tussen de starts van twee velden is het tijdsverschil minimaal 60 seconden. Op 60 meter voor de startlijn is een oriënteringslijn (voorstart) aangegeven. Het passeren van de voorstart geschiedt op commando van de voorstarter. Bij het passeren van de startlijn roept de starter “DOOR” en wordt de starttijd geklokt en genoteerd.
De velden in blok 1 starten om 10:00 uur.
De velden in blok 2 starten om 12:30 uur.
De velden in blok 3 starten om 15:00 uur.

Zie ook het programma, elders op deze site voor opening en sluiting van de vlotten. Te laat bij de vlotten kan inhouden dat er niet gestart kan worden.

Verenigingsvertegenwoordiger

Voor een vlotte en goede afhandeling van eventuele protesten en/of incidenten dient een verenigingsvertegenwoordiger aanwezig te zijn op Tubantia tot 60 minuten na de laatste finish.
Als er geen verenigingsvertegenwoordiger aanwezig is op Tubantia en er op het mobiele telefoonnummer van de in het KNRB-inschrijfsysteem voor de bewuste vereniging opgegeven contactpersoon ook niet wordt opgenomen, kan er in geval van protest en/of voorgenomen sanctie tegen een bepaalde deelnemer, geen wederhoor plaatsvinden.
Contact Wedstrijdleiding: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0655821734
Adres op de wedstrijddag: T.R.V Tubantia Kanaaldijk 10, 7555 PN Hengelo.
Telefoon clubhuis: 074 2434190

Straf

Bij een overtreding van het Reglement voor Roeiwedstrijden, deze wedstrijdbepalingen of het niet opvolgen van mondeling gegeven aanwijzingen van de jury kan aan een ploeg een waarschuwing krijgen. Bij een tweede waarschuwing kan besloten worden tot uitsluiting. Wordt de overtreding tijdens de race gemaakt, dan kan die bestraft worden met 15 strafseconden.

Protest

Eventuele protesten kunnen direct na de wedstrijd ingediend worden bij het hoofd van de Jury.

Overig

T.R.V. Tubantia draagt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van geld, kostbaarheden en dergelijke uit de kleedkamers.
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt voorjunior twee €12,00, senior twee €14,00, junior vier 24,00, senior vier 28,00, junior acht 48,00 en senior acht 56,00. Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd dient het inschrijfgeld te zijn voldaan(Bankrekening NL51ABNA0474682722 46 t.n.v. TRV Tubantia, Hengelo). Bij het terugtrekken van de inschrijving na de loting zonder geldige reden vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Actuele meldingen

lifejacket

Momenteel zijn er geen beperkingen van kracht

Sponsors van de TWW

Uw advertentie prominent in beeld? Vraag naar de mogelijkheden om naamsbekendheid te verwerven onder onze doelgroep en bezoekers van de TWW.

Volg ons op social media

fbiconinstaicon

Agenda

Geen evenementen
 

Weersverwachting

Buienradar