Aanmelden als nieuw lid

Heb je belangstelling om misschien lid te worden, kom dan eens op een zaterdagochtend rond 10:30 uur langs bij ons clubhuis aan de Kanaaldijk 10 in Hengelo en maak een praatje met de roeiers of neem contact op met de secretaris. Als je vooraf een keer wil kennismaken en in een roeiboot het water op wil, kan dat.

Het aanmelden zelf

Hoe het daarna verder gaat

  • Na aanmelding ontvang je van de secretaris per e-mail een bevestiging: vanaf dat moment ben je volwaardig lid van Tubantia. Je ontvangt dan ook ons verenigingsblad De Roeipen (ca. 3 x per jaar) en onze TubMails met actuele nieuwtjes en aankondigingen.

  • Als je nog niet kunt roeien krijg je eerst een aantal maanden roei-instructie. Vervolgens leg je het examen Basisroeivaardigheid af. Na je aanmelding neemt onze roeicommissaris contact met je op om afspraken te maken over introductie, op welke tijdstippen roeiles, indeling bij een groep, etc. (Met jeugdleden neemt de coördinator jeugdroeien contact op.)

  • Nieuwe leden die eerder al de benodigde roei-ervaring heeft opgedaan kunnen het hele jaar door instromen. Eventueel na kort voorroeien beoordelen we dan welke roeibevoegdheden we toekennen zonder dat daarvoor het afleggen van examens nodig is.
  • De beginnersinstructie voor leden die niet eerder roei-ervaring hebben opgedaan start op twee momenten in het jaar, in mei en in september. Verenigingscontributie betaal je pas vanaf de maand nadat je werkelijk bent begonnen met het volgen van de lessen. De roei-instructie is in beginsel “gratis”, ofwel die is inbegrepen in de contributie.
  • Een nieuw lid kan zijn lidmaatschap binnen de eerste tien lessen nadat hij is komen roeien bij de vereniging beëindigen zonder contributieverplichting. Maar ingeval dit nieuwe lid inmiddels
    heeft deelgenomen aan de instructieperiode of een deel daarvan betaalt hij daarvoor wel een bijdrage van € 50.

Roeibevoegdheden

Om zelfstandig, dus zonder instructeur, te mogen roeien moet je eerst een roeibevoegdheid behalen voor het betreffende boottype. Ook voor stuurlieden bestaan verschillende bevoegdheden, afhankelijk van het boottype. Roei- en stuurbevoegdheden krijg je door het slagen voor examens. Roei- en stuurexamens worden afgenomen door onze Examencommissie. De examendata spreken we af in overleg met de kandidaten en hun coach.

Vanaf welke leeftijd?

Om als jeugdlid te kunnen beginnen met roeien moet je qua kracht en motoriek wel genoeg ontwikkeld zijn. Als vuistregel hanteren we daarbij: minimaal 11 jaar oud, minstens 150 cm lang en minstens 40 kg zwaar. In de praktijk beoordelen we dit heel zorgvuldig individueel. Ook op latere leeftijd is roeien voor veel mensen nog uitstekend te leren. Veel leden bij Tubantia hebben eerst andere sporten beoefend, maar moesten daarmee stoppen vanwege fysieke ongemakken. De roeisport biedt dan vaak nog goede mogelijkheden om sportief bezig te zijn. Als je twijfelt kunnen wij daar vaak wel in adviseren.

Actuele meldingen

lifejacket

Momenteel zijn er geen beperkingen van kracht

Webcam botenloods/vlot

Webcam clubhuis/vlot

Volg ons op social media

fbiconinstaicon

Agenda

Geen evenementen

Temperatuur

Botenloods

 16.5º

Meting van: 12-06-2024 / 18:49

Weersverwachting

Buienradar