De contributiebedragen voor 2023:

  Contributie Bijdrage KNRB NOC*NSF Totaal
Seniorlid € 298,65 € 45,02 € 343,67
- met gezinskorting € 238,92 € 45,02 € 283,94
Jeugdlid € 209,06 € 25,28 € 234,34
- met gezinskorting € 179,19 € 25,28 € 204,47
Eldersroeiende € 47,00 n.v.t. € 47,00
Begunstiger € 25,00 n.v.t. € 25,00

Toelichting:

 • Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • De leeftijdsgrens tussen jeugdlid en seniorlid is 18 jaar. Als je op 1 januari van het lopende kalenderjaar jonger bent dan 18 jaar blijf je het hele jaar nog jeugdlid. Je betaalt dan 70 % van de verenigingscontributie voor seniorleden.
 • Als er meer leden uit één gezin (wonend op het zelfde adres) lid zijn, betaalt alleen de oudste in leeftijd de contributie voor seniorlid of juniorlid. De overige seniorleden betalen 80 %, de overige juniorleden 60%.
 • Nieuwe leden betalen contributie vanaf de eerste dag na de maand waarin ze de eerste roeiinstructie ontvingen (of als ervaren roeier bij Tubantia kwamen roeien). De contributie wordt
  berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het verenigingsjaar.
 • Een nieuw lid kan zijn lidmaatschap binnen de eerste tien weken nadat hij is komen roeien bij de vereniging beëindigen zonder contributieverplichting. Maar ingeval dit nieuwe lid heeft deelgenomen aan de instructieperiode of een deel daarvan betaalt hij daarvoor wel een bijdrage van € 50.
 • Omdat Tubantia is aangesloten bij de KNRB, betaal je naast contributie ook jaarlijks de bondsbijdrage die de vereniging aan de KNRB moet afdragen. Wie vóór 1 oktober lid wordt
  betaalt voor dat jaar de gehele bondsbijdrage. Als je op een latere datum start betaal je dat jaar geen bondsbijdrage.
 • Eldersroeienden zijn lid bij een andere Nederlandse roeivereniging, maar komen af en toe ook bij Tubantia (nog eens) roeien. Meestal zijn dat oud-Tubantialeden die verhuisden naar elders.

Overige kosten

 • Het gebruik van de boten en alle clubhuisaccommodatie is inbegrepen in de contributie.
 • Alle roei-instructie wordt verzorgd door ervaren medeclubleden en is gratis.
 • Voor deelname aan de wekelijkse conditietraining in de winterperiode moeten we extern
 • zaalruimte huren en een trainer betalen. Als je daaraan wil deelnemen betaal je een eigen bijdrage van ca. € 50.
 • Bij deelname aan wedstrijden betaalt de vereniging in veel gevallen de inschrijfgelden. De deelnemers betalen zelf samen het botentransport en de overige kosten/consumpties. Voor
  wedstrijden van jeugdleden betaalt de vereniging in beginsel ook het botentransport. Mede afhankelijk van het beschikbare wedstrijdbudget kan het bestuur van deze kostenverdeling
  afwijken.
 • Bij deelname aan door de vereniging geselecteerde toertochten betaalt de vereniging in beginsel de inschrijfgelden. De deelnemers betalen het botentransport en de overige kosten.
 • Bij roeien op het Twentekanaal is alleen verplicht (voor de veiligheid) fluorescerende bovenkleding te dragen. Voor de rest draag je sportkleding en schoeisel naar eigen keuze.
 • Bij deelname aan officiële wedstrijden is het dragen van clubkleding wel verplicht. Eenmaal per jaar (oktober/november) kun je clubshirt en andere wedstrijdkleding in Tubantia-kleuren
  passen en bestellen via de vereniging.

Actuele meldingen

lifejacket

Momenteel zijn er geen beperkingen van kracht

Webcam botenloods/vlot

Webcam clubhuis/vlot

Volg ons op social media

fbiconinstaicon

Agenda

Geen evenementen

Temperatuur

Botenloods

 16.5º

Meting van: 12-06-2024 / 18:49

Weersverwachting

Buienradar